Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Preminuo Vojin Dimitrijević

Vojin Dimitrijević

5. oktobar 2012.

Beogradski centar za ljudska prava sa najvećom žalošću saopštava da je Vojin Dimitrijević, voljeni kolega i direktor centra, preminuo danas u Beogradu u 81. godini života.

Vojin Dimitrijević osnovao je i vodio Beogradski centar za ljudska prava od 1995. godine. Bio je član Venecijanske komisije, Međunarodne komisije pravnika, sudija Stalnog arbitražnog suda u Hagu, član Upravnog odbora Asocijacije instituta za ljudska prava i član Srpskog PEN centra.

Vojin Dimitrijević je bio redovni profesor Međunarodnog javnog prava i Međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu do septembra 1998, kada mu je prestao radni odnos zbog protivljenja novom Zakonu o univerzitetu Republike Srbije i protesta protiv otpuštanja kolega na osnovu toga Zakona.

Bio je član, izvestilac i potpredsednik Komiteta UN za ljudska prava. Između ostalog, bio je sudija ad hoc Međunarodnog suda pravde, predsednik Jugoslovenskog foruma za ljudska prava, predsednik Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo, član Saveta za borbu protiv korupcije i predsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Objavio je, sam ili kao koautor, veliki broj udžbenika i knjiga, kao i mnogobrojne članke. Knjige Terorizam, Strahovlada, Silaženje s uma i Međunarodno pravo ljudskih prava doživele su nekoliko izdanja. Bio je i član predsedništva Građanskog saveza Srbije.

Vojin Dimitrijević bio je jedan od najiskrenijih i najupornijih boraca za ljudska prava u Srbiji, a nama koji smo sa njim radili bio je podstrek, snaga, inspiracija, a pre svega prijatelj. Raditi sa njim bila je privilegija i čast.