Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

BRIFING ZA MEDIJE - Na putu ka EU - Poglavlje 12

22. oktobar 2018. godine, 12.00 – 14.30, EU info centar (Kralja Milana 7, Beograd)


AGENDA
12.00 - 12.30 Pozdravna reč
Sakelaris Hurdas, šef III sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji
Danilo Golubović, savetnik u kabinetu ministra za evropske integracije; član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
Poglavlje 12: Ksenija Longo Češković
12.30 - 13.20 Pregled Poglavlja 12 (bezbednost hrane i veterinarska politika)
13.20 - 13.40 Pauza
13.40 - 14.30 Fokus: zaštita zdravlja ljudi i životinja i zaštita potrošača
Osveženje

Novinarima će biti uručene potvrde o pohađanju.

O predavaču

Ksenija Longo Češković je bila deo tima koji je u ime Ministarstva poljoprivrede Hrvatske pregovarao o Poglavlju 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.
Ima bogato iskustvo u izradi i oceni zakonodavstva koje se odnosi na bezbednost hrane i veterinarsku politiku, izradi Strategija i Akcionih planova za transpoziciju i primenu EU propisa u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, kao i specifičnih planova službenih kontrola na nacionalnom nivou.
Iskustvo je stekla radeći za nadležno telo za bezbednost hrane u Hrvatskoj, kao i radom na nekoliko projekata tehničke pomoći u inostranstvu (analize usklađenosti, izrada zakona, izrada tabela usklađenosti, izveštaji o proceni, smernice, planovi za službene kontrole).