Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Digitalne biblioteke i digitalni arhivi

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa brojnim partnerima i uz podršku nadležnih ministarstava organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Digitalne biblioteke i digitalni arhivi, koja će biti održana u Beogradu i Novom Sadu, 7. i 8. aprila 2014. godine.

U fokusu konferencije je ukazivanje na izuzetnu ulogu digitalnih biblioteka i digitalnih arhiva, kao i na značaj informaciono-komunikacionih tehnologija za savremeno društvo, nauku, kulturu i obrazovanje. Biće pokrenute neke od ključnih tema koje čine osnovu za razvoj informacionog društva: autorska prava, zaštita intelektualne svojine, digitalizacija dragocenih knjiga i nepublikovanih naučnih radova, standardizacija i kontrola kvaliteta digitalizacije, učenje na daljinu itd.

Namera nam je da povežemo ugledne stručnjake iz ovih oblasti i da uspostavimo dijalog učesnika konferencije i javnosti. Ovim putem planiramo da doprinesemo popularizaciji upotrebe novih tehnologija u svrhe čuvanja, predstavljanja i promocije nauke, kulture i nasleđa. Digitalizacija je pokrenula važna i osetljiva pitanja iz ovih oblasti i konferencija je osmišljena i kao platforma za dijalog i diskusiju o ovim izuzetno značajnim temama. Predstavljanjem značaja i prednosti, višestruke koristi i brojnih mogućnosti koje IKT donose kulturi, nauci i obrazovanju – konferencija će doprineti i popularizaciji upotrebe novih tehnologija u ovim oblastima.

Međunarodna naučna konferencija Digitalne biblioteke i digitalni arhivi na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Ministarstva kulture i informisanja. Organizatori konferencije su Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković.

Zvanični sajt Konferencije

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u