Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Untitled Document

Koncept medijske pismenosti u Srbiji je prepoznat kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji. Potreba za promocijom medijske pismenosti u Srbiji ima dva glavna pokretača.

Izveštaj, prvi u seriji od šest izveštaja posvećenih slobodi izražavanja u regionu, je deo programa Partnerstvo za razvoj medija jugoistočne Evrope u koji su uključene medijske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije...

Nacionalna radionica „Radno-pravni status novinara u Srbiji“, u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ održana je 26.02.2015. godine. Na radionici su predstavljeni zaključci istraživanja koje je sproveo Dejan Kožul u periodu jul – novembar 2014. Projekat „Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi“ u Srbiji sprovode Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar, a deo projekta su i članovi SEENPM-a.

Sa ciljem da učesnicima ponudi potrebna znanja, veštine i razvoj stavova kako bi se dodatno uključili u zagovaračke akcije, Media i reform centar Niš i Fondacija Medija centar organizuju 2-dnevni trening o javnom zagovaranju. Trening, koji se održava 26-27.februar 2015. godine, namenjen novinarima, predstavnicima novinarskih udruženja, sindikata novinara, udruženja građana, kao i predstavnicima institucija zainteresovanim za proces demokratizacije i razvoj građanskog društva u Srbiji.

Predstavnici Medija centra Beograd i Media i reform centra Niša organizovali su sastanak sa kolegama iz Rumunije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije kako bi sumirali dosadašnje rezultate i ustanovili naredne aktivnosti u regionu jugoistočne Evrope. Priređeni su izveštaji o uslovima zapošljavanja novinara. Ovi izveštaji biće tema nacionalnih radionica i treninga o javnom zagovaranju u svih pet IPA...

Tribina namenjena novinarima - fokus tribine je predstavljanje otvorenih međunarodnih pravnih standarda – Creative Commons licenci i značaja ove javne i besplatne standardizacije u procesu unapređenja transparentnosti, promocije i protoka kreativnih sadržaja u savremenom svetu, i pokretanje rasprave o intelektualnoj svojini i otvorenim oblicima intelektualne interakcije u digitalnim uslovima...

Radionica Fondacije Medija centar za sticanje primenljivih znanja o internet poslovanju, putem teorije, primera iz prakse i praktične primene. Trening je namenjen preduzetnicima, predstavnicima medija i nevladinih organizacija za uspešno i efikasno korišćenje internet alatki u pristupu svojim odabranim publikama...

Osam članica mreže SEENPM, koja okuplja medijske organizacije iz jugoistočne Evrope, zajedno s krovnom organizacijom iz Budimpešte, počelo je realizaciju četvorogodišnjeg projekta koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija u zemljama zapadnog Balkana. Centar za nezavisno novinarstvo iz Rumunije (CJI) nosilac je projekta...

O Fondaciji

Fondacija Medija centar (FMC) je osnovana sredstvima osnivača - privrednog društva Medija Centar doo Beograd i ima svojstvo pravnog lica. Osnovana na neograničeno vreme radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva u oblasti promovisаnja i zаštite ljudskih, grаđаnskih i mаnjinskih prаvа, promovisаnja demokrаtskih vrednosti, evropskih integrаcijа i međunаrodnog rаzumevаnjа, održivog rаzvoja, regionаlnog rаzvoja, rаvnoprаvnosti polovа, unаpređenja socijаlne i zdrаvstvene zаštite, promovisаnja i unаpređenja kulture i jаvnog informisаnjа, promovisаnja i populаrizаcije nаuke, obrаzovаnjа, umetnosti i аmаterskog sportа, unаpređivаnja položаjа osobа sа invаliditetom, brige o deci i mlаdimа, pomoći stаrimа, zаštite životne sredine, borbe protiv korupcije, zаštite potrošаčа, zаštite životinja i humаnitаrnih аktivnosti i interesa.

Kontakt

Terazije 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: (381 11) 3349-541 (10-17h)
Faks: (381 11) 3349-565
E-mail: fondacija@mc.rs