„Asistivne tehnologije kao način unapređivanja radnih prava osoba sa invaliditetom“
„Asistivne tehnologije kao način unapređivanja radnih prava osoba sa invaliditetom“ (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

15/11/2011 | „Asistivne tehnologije kao način unapređivanja radnih prava osoba sa invaliditetom“

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija