Ka boljoj zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru-„Podaci o ličnosti u javnom sektoru – Mapiranje infrastrukture obrade podataka u Srbiji“
Ka boljoj zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru-„Podaci o ličnosti u javnom sektoru – Mapiranje infrastrukture obrade podataka u Srbiji“ (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

31/3/2016 | Ka boljoj zaštiti podataka o ličnosti u javnom sektoru-„Podaci o ličnosti u javnom sektoru – Mapiranje infrastrukture obrade podataka u Srbiji“

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija