Komitet protiv torture oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza
Komitet protiv torture oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

2/9/2019 | Komitet protiv torture oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija