Milan Marković
Milan Marković (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

2/9/2019 | Komitet protiv torture oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija