Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kod operatora telefonije u Srbiji - ustavne garancije tajnosti sredstava komuniciranja
Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kod operatora telefonije u Srbiji - ustavne garancije tajnosti sredstava komuniciranja (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

6/7/2012 | Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kod operatora telefonije u Srbiji - ustavne garancije tajnosti sredstava komuniciranja

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija