Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ” (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

20/6/2016 | Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija