Predstavljanje indeksa transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019 - najtransparentnije opštine i gradovi u Srbiji
Predstavljanje indeksa transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019 - najtransparentnije opštine i gradovi u Srbiji (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

6/9/2019 | Predstavljanje indeksa transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019 - najtransparentnije opštine i gradovi u Srbiji

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija