Pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke za unapređenje istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji
Pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke za unapređenje istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

19/6/2013 | Pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke za unapređenje istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija