Srpski ekspert angažovan po pitanju bezbednosti Olimpijskih igara u Pekingu (img 1)
Srpski ekspert angažovan po pitanju bezbednosti Olimpijskih igara u Pekingu (img 1) (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

26/2/2008 | Srpski ekspert angažovan po pitanju bezbednosti Olimpijskih igara u Pekingu

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija