Šta treba da se promeni u pristupu reformama u poglavljima 23 i 24 nakon objavljivanja Strategije proširenja?
Šta treba da se promeni u pristupu reformama u poglavljima 23 i 24 nakon objavljivanja Strategije proširenja? (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

13/4/2018 | Šta treba da se promeni u pristupu reformama u poglavljima 23 i 24 nakon objavljivanja Strategije proširenja?

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija