Trening za novinare pod nazivom ”Životna sredina, energetika i bezbednost hrane u procesu pristupanja EU”
Trening za novinare pod nazivom ”Životna sredina, energetika i bezbednost hrane u procesu pristupanja EU” (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

9/2/2018 | Trening za novinare pod nazivom ”Životna sredina, energetika i bezbednost hrane u procesu pristupanja EU”

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija