Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Regionalni trening za izgradnju kapaciteta civilnog društva za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u istočnoj Evropi

U periodu 27. april. – 4 maj 2011. godine Centar za orijentacju društva – COD i Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, a u sklopu globalnog kooperativnog projekta „Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom“ (Disability Rights Promotion International - D.R.P.I.) organizuju regionalni trening za istočnu Evropu sa ciljem izgradnje kapaciteta civilnog društva za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Trening se održava u Kanjiži, AP Vojvodina, Republika Srbija.

Holistički monitoring prava osoba sa invaliditetom
Prava osoba sa invaliditetom su važna za podizanje svesti o diskriminaciji zasnovanoj na invalidnosti i negativan uticaj koja ona ima na živote osoba sa invaliditetom. Znajući ovo podstičući pozitivne akcije za borbu protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom D.R.P.I. je razvio holistički pristup praćenja prava osoba sa invaliditetom, fokusirajući se na pronalaženje činjenica u tri ključne oblasti:
1. Pojedinačna iskustva osoba sa invaliditetom;
2. Sistemske mere preduzete za zaštitu i unapređenje prava osoba sa invaliditetom (zakoni, politike, programi)
3. Medijski opisi i pokrivenost invalidnosti.

Cilj treninga:
Korišćenje sredstava za monitoring i razvijenih metodologija testiranih od strane D.R.P.I. za prikupljanje podataka monitoringa na tri nivoa: individualnom, sistemskom i medijskom.

Sakupljanje individualnih podataka sa monitoringa:
Koristeći sredstva za monitoring i razvijene metodologije koje su testirane na terenu, od strane D.R.P.I. za sakupljanje ličnih priča koje se uklapaju u širi kontekst, (zakoni, politike, medijski portreti) gde osoba koja se intervijuiše živi.

Sakupljanje sistemskih monitoring podataka:
Koristeći sredstva za monitoring i razvijene metodologije koje su testirane na terenu od strane D.R.P.I. za sakupljanje informacija o zakonima, politikama i programima sa kancelarijskim istraživanjem i ključnim osobama.

Onda

Preliminarna analiza, upoređivanje dobijenih podataka između ciljne sredine i po potrebi sakupljanje dodatnih podataka.

Analiza dobijenih podataka i izveštavanje o rezultatima:
Sa podrškom od strane D.R.P.I. i partnerskih organizacija iz zemlje, partnerske organizacije osoba sa invaliditetom će pripremiti izveštaj:

  • Holistički monitoring izveštaj gde su integrisani svi pronalasci sa terena
  • Podnošenje najmanje jednog izveštaja regionalnom ili međunarodnom mehanizmu za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom, na primer alternativni izveštaj (izveštaj iz senke) Komitetu za prava osoba sa invaliditetom, izveštaj Specijalnom izvestiocu UN-a za pitanja zdravstva, itd.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili govornici koji su iz svoje perspektive istakli značaj unapređenja ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Govorili su:

  • Zoltan Mihok, Izvršni direktor Centra za orijentaciju društva
  • Njilaš Mihalj, Predsednik opštine Kanjiža
  • Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti
  • Marija Rauš, Savetnica za ljudska prava OHCHR
  • Vesna Petrović, Izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava
  • Radovan Radulović, Organizacija osoba sa invaliditetom „Volja za životom“
  • Marcia Rioux, Ko-direktor D.R.P.I.

Preuzmite fotografije sa otvaranja (ZIP, 9,9)

Za dodatne informacije o organizatorima treninga i samom programu Međunarodna promocija prava osoba sa invaliditetom (Disability Rights Promotion International - D.R.P.I.), molimo vas da posetite sledeće veb stranice:

1. Centar za orijentaciju društva – COD
2. Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom
3. DRPI

Trening se održava uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA