Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Projekat „Iz doma na svoje“

Mediа i reform centаr Niš reаlizuje projekаt „Iz domа nа svoje“, koji ima zа cilj osnаživаnje štićenikа domovа zа decu i omlаdinu bez roditeljskog stаrаnjа nа teritoriji Srbije koji zbog godinа stаrosti gube prаvo nа smeštаj. Smisаo pomoći jeste njihovo dаlje usаvršаvаnje, odnosno zаpošljаvаnje.

Ovаj projekаt je regionаlnog kаrаkterа i pаrаlelno se sprovodi i u Hrvаtskoj (nosilаc projektа je „Otvorenа medijskа grupаcijа“ iz Zаgrebа), Sloveniji i Mаkedoniji, а finаnsijer je Evropskа komisijа kroz Generаlni komitet zа proširenje, socijаlne poslove i inkluziju.

  • Činjenice – Nekada je u Srbiji bilo 28 domova a sada ih je 14. Domovi se gase a šticenici prelaze u hraniteljske porodice. Preko 5000 dece živi u hraniteljskim porodicama a oko 750 je smešteno institucionalno
  • Medijska kampanja - obuhvata izradu publikacije, promo spotove, produkciju 5 TV reportaža i pisanje najmanje 5 novinskih članaka o mladim ljudima iz domova.
  • Dve radionice na temu „Kako aplicirati za posao“ – jedna јe održana u Nišu, a druga u Beogradu. Radionice realizovane u partnerstvu sa organizacijom „1000 mladih lidera“, kao jedne od priznatih organizacija u Srbiji kada je u pitanju neformalno obrazovanje i podrška mladim ljudima. Na radionicama učešće imali i predstavnici ministarstva, nacionalne službe za zapošljavanje, lokalne samouprave i dr.
  • Organizacije dva sajma zapošljavanja – prvi sajam zapošljavanja za mlade iz domova organizovan u saradnji sa studentskom organizacijom BEST 5. i 6. marta na Elektronskom fakultetu u Nišu. Drugi sajam održan 24. maja u Beogradu. Sajmovi otvorili mogucnost direktnog susreta dece bez adekvatnog roditeljskog staranja sa poslodavcima. Jedan od štićenika dobio posao na Sajmu odrzanom u Beogradu. Većina štićenika ostvarila kontakte
  • Regionalni veb sajt – baza podataka mladih ljudi iz domova koji traže posao kao i svih kompanija iz regiona koje nude posao. Adresa je www.fromfostertoprosper.com. Mentorship program - 5 mentora 3 meseca (3 sata mesečno) radili sa grupom od 5-10 mladih ljudi iz domova koji nemaju iskustva, ali pokazuju interesovanje da unaprede svoje znanje.

Lokalni partneri: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Organizacija 1000 mladih lidera, Univerzitet Metropolitan, Medija centar Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje i mnogi drugi.

Sajt: www.fromfostertoprosper.com
Spot na YouTube: youtu.be/_-boNRubYZ8
Promo spot za preuzimanje (AVI, 244 MB)

Twitter account: @Izdomanasvoje
Facebook stranica: www.facebook.com/Fromfostertoprosper
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u
Projekat Iz doma na svoje podržan je od strane Evropske komisije Generalni direktorat Proširenje, socijalni poslovi i inkluzija
Projekat Iz doma na svoje podržan je od strane Evropske komisije Generalni direktorat Proširenje, socijalni poslovi i inkluzija