Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”

Ponedeljak, 20/6/2016, 14:00, II sprat, Velika sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”

Konferencija se organizuje sa ciljem da se opštoj i profesionalnoj javnosti najavi početak projekta i predstave osnovni ciljevi. Javnosti će ukratko biti predstavljen psihosocijalni tretman za izvršioce nasilja u porodici, koji se godinama uspešno primenjuje u zemljama Evrope i presudno je uticao na smanjenje recidiva nasilničkog ponašanja kod izvršilaca.
Projekat je nastao sa opštim ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i međunarodna iskustva u primeni ovog modela, nađe zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja će obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za izvršioce nasilja ( donošenje zakonskih i podzakonskih akata).
U tu svrhu planirano je okupljanje predstavnika svih nadležnih činilaca koji se bave problemom nasilja, kao što su: tužilaštvo, sudstvo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja , MUP, Gradski centar za socijalni rad i nevladine organizacije. Neki od pomenutih predstavnika, će prezentovati svoje viđenje i dati predloge za unapređenje međusobne saradnje na planu rešavanja nasilja u porodici, kao velikog problema i bolne tačke našeg društva.
Prezentacije učesnika na konferenciji će biti ujedno i početni korak u ohrabrivanju svih nadležnih, koji se bave problemom nasilja u porodici, na zajednički dijalog i jačanje saradnje.


Konferenciju za novinare organizuje
IAN Međunarodna Mreža Pomoći uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu

Govore:

  • Mariela van Miltenburg, zamenica ambasadora u Ambasadi Kraljevine Holandije u Beogradu, predstavnik donatora projekta
  • Mina Mitić Lazarević, menadžer projekta, predstavnik IAN-a: Najava projekta „Psihosocijalni tretman izvršilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“
  • Ana Janković Jovanović, doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: Pravni okvir za primenu psihosocijalnog tretmana u slučajevima nasilja u porodici
  • Gordana Radić, zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: Postupanje javnog tužioca, vezano za krivično delo nasilja u porodici
  • Ivana Ramić, sudija krivičnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: Procesuiranje krivičnog dela nasilja u porodici
  • Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Aktivnosti Ministarstva na unapređenju sistema zaštite od nasilja u porodici, kroz planirane izmene i dopune Porodičnog zakona, sa posebnim osvrtom na unapređenje reagovanja sistema u tretmanu izvršilaca nasilja
  • Vera Despotović, specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: Dosadašnja iskustva u oblasti rada sa izvršiocima nasilja u partnerskim odnosima

Izveštaj

  • Saopštenje

20.06.2016. godine, u Medija centru, održana je uvodna konferencija povodom početka projekta: Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu", koji će u narednih godinu dana sprovoditi nevladina organizacija IAN, Međunarodna mreža pomoći, koja je nosilac projekta, uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Holandije.
Javnosti je ukratko predstavljen psihosocijalni tretman za počinioce nasilja u porodici, koji se godinama uspešno primenjuje u zemljama Evrope i presudno je uticao na smanjenje recidiva nasilničkog ponašanja kod počinilaca. U našoj zemlji, rad sa počiniocima porodičnog nasilja, je i dalje sporadičan i nedovoljno primenjivan. Usluga još uvek nije jasno prepoznata u zakonskom okviru, što dovodi u pitanje njenu održivost.

Projekat je nastao sa opštim ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i međunarodna iskustva u primeni ovog modela, nađe zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja će obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja. Rezultati ciljeva, će predstavljati osnov za buduće adekvatnije regulisanje ove zakonske mere, u pravnom sistemu Republike Srbije.

U tu svrhu, na konferenciji se okupila većina predstavnika nadležnih institucija, od kojih smo dobili saglasnost za učestvovanje u budućim projektnim aktivnostima: narodni poslanik Meho Omerović, ispred Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Apelacionog suda u Beogradu, Prvog Osnovnog suda u Beogradu, GCSR-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, što ukazuje na prepoznavanje važnosti ove teme za društvo u kome živimo i što je od opšte koristi, jer smo na taj način, korak bliže stvaranju jedinstvene mreže institucija i organizacija, u cilju rešavanja uzroka problema nasilja u porodici, kao izuzetno kompleksnog problema i bolne tačke našeg društva.

Neki od pomenutih predstavnika, su prezentovali svoje viđenje i dali predloge za unapređenje međusobne saradnje na planu rešavanja nasilja u porodici.
Na konferenciji za štampu su govorili:
• Mariela van Miltenburg, zamenica ambasadora u Ambasadi Kraljevine Holandije u Beogradu, predstavnik donatora projekta: Uvodno predstavljanje;
• Mina Mitić Lazarević, menadžer projekta, predstavnik IAN-a: Najava projekta „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“
• Ana Janković Jovanović- doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: Pravni okvir za primenu psihosocijalnog tretmana u slučajevima nasilja u porodici;
• Vera Despotović, specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: Dosadašnja iskustva u oblasti rada sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima;
• Gordana Radić, zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: Postupanje javnog tužioca, vezano za krivično delo nasilja u porodici;
• Ivana Ramić, sudija krivičnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: Procesuiranje krivičnog dela nasilja u porodici;
• Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: Aktivnosti Ministarstva na unapređenju sistema zaštite od nasilja u porodici, kroz planirane izmene i dopune Porodičnog zakona, sa posebnim osvrtom na unapređenje reagovanja sistema u tretmanu počinilaca nasilja.

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Najava projekta “ Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu ”
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj