Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

NUNS Twitter intervju: U susret promociji vodiča za novinare „Pregovaračka poglavlja 23 i 24 – o čemu pregovaramo?“

U četvrtak, 12.9.2013, od 11:30 – 12:30 na vaša pitanja odgovara Kristian Turkalj, koji je bio član pregovaračkog tima Hrvatske za poglavlja 23 i 24 i glavni urednik Vodiča za novinare: pregovaračka poglavlja 23 i 24 - O čemu pregovaramo? nastalog u saradnji GIZ-a i NUNS-a.

Određivanje glavnog pregovarača i najavljeni početak pregovora za januar 2013. godine otvara mnoga pitanja koja interesuju kako novinare tako i celokupnu javnost. Uvek je najbolje da o tome pričaju ljudi koji su taj proces skoro završili.

Okvirne teme za razgovor sa gospodinom Turkaljem su:

  • koji je okvir za pregovore: s kim se u stvari pregovara
  • uloge institucija EU u pregovorima - Evropska komisija, Evropski Parlament, Evropski savet itd.
  • kako pregovori teku
  • što sve utiče na dinamiku pregovaračkog procesa, posebno u poglavljima 23 i 24
  • zašto su poglavlja 23 i 24 posebno zahtevna i EU im poklanja toliku važnost
  • šta će se od Srbije očekivati da realizuje u ispunjavanju uslova iz ova dva poglavlja
  • šta pokriva svako od ovih poglavlja
  • koja su to pitanja za Hrvatsku bila najkompleksnija u poglavljima 23 i 24

Kristian će odgovarati na vaša pitanja tvitovanjem sa naloga NUNS_1994 pod #EUintervju.

Kristian Turkalj je rođen u Zagrebu 1970. godine gde je 1995. završio Pravni fakultet. Pored fakulteta u Zagrebu, studirao je i na pravnim fakultetima u Norveškoj, SAD i Holandiji. Odlukom Vlade Hrvatske 2005. godine je postavljen za šefa radne grupe za pregovaranje u vezi sa poglavljem 24 - Pravda, sloboda i bezbednost.
2008. godine prebačen je u Ministarstvo Pravde Republike Hrvatske i poverena mu je uloga člana pregovaračkog tima, pored poglavlja 24 zaduženog i za poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava. Turkalj je vrstan poznavalac specifičnih uslova u zemljama zapadnog Balkana, a naročito Srbije. Od 2008. radio je direktno sa srpskim pravnim sistemom, kroz stalnu bilateralnu pravosudnu saradnju Hrvatske i Srbije. Ima više od 3 godina iskustva u prenošenju znanja u vezi sa EU i pristupnim pregovorima u regionu.
Kristian Turkalj je priznati trener na teme EU acquis, međunarodnog zakona, EU pregovora, harmonizacije zakona i upravljanja procesom harmonizacije sa EU acquis. Pored Diplomatske i Pravosudne akademije, Turkalj je predavač na master studijama o EU na Pravnom fakultetu u Rijeci i predavao je na više od 7 seminara u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, BiH i Makedoniji na temu procesa pregovaranja, poglavlja 23 i 24.