Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

NUNS, UNS, ANEM, NDNV i Lokal pres o Vladinom kreditiranju Tanjuga

2. april 2012.

Medijska koalicija – NUNS, UNS, ANEM, NDNV i Lokal pres - protestuje zbog odluke Vlade Srbije da Novinskoj agenciji Tanjug dodeli beskamatni kredit za izveštavanje o predizbornoj kampanji. Time su prekršena osnovna pravila tržišne konkurencije budući da u Srbiji postoje još dve novinske agencije koje posluju na tržištu i kojima ovakvi krediti nisu dostupni.

Kredit iznosi 17,5 miliona dinara, a za rad Tanjuga u prošloj godini iz budžeta je izdvojeno više od 216 miliona dinara. Reč je o velikoj svoti novca kojom država sistematski narušava ravnopravnost učesnika na medijskom tržištu.

Dodeljivanje beskamatnih kredita iz budžeta Srbije agenciji koja je u državnom vlasništvu otvara put za još veći upliv države na uređivačku politiku, što je u potpunoj suprotnosti sa načelima Medijske strategije, dokumenta koji je Vlada Srbije usvojila prošle godine. Time se nastavlja sistematsko gušenje medija koji nisu u vlasništvu države, sa ciljem da se u medijskoj sferi uspostavi monopol.

Vlada na ovaj način drastično krši obećanja data medijskim udruženjima i asocijacijama da će krenuti u istinsku reformu medijskog sektora. Medijska koalicija izražava duboku zabrinutost zbog toga što vladajući krugovi pri usvajanju strateških dokumenata govore jedno, a u praksi sistematski miniraju politiku za koju su se opredelili. O tome ćemo obavestiti i međunarodne organizacije i institucije, uključujući i Evropsku uniju, koja takođe insistira na reformi medijskog sektora.

Činjenica da će novac od beskamatnog kredita biti upotrebljen za izveštavanje o predizbornoj kampanji ni na koji način ne otklanja sumnje u mogućnost uticaja na uređivačku politiku. Naprotiv, otvara se prostor da država, odnosno stranke koje čine vladajući blok, utiču na tok predizborne kampanje koristeći novac iz budžeta, odnosno novac koji uplaćuju svi građani Srbije.

Isti stav Medijska koalicija ima i ukoliko kredit nije namenjen za praćenja same kampanje nego za finansirenje posebnih događaja, poput takozvane Izborne noći. Izborna noć je godinama organizovana u Medija centru, pa je neprimereno da država, novcem poreskih obveznika, “preseljava” taj događaj u agenciju u svom vlasništvu.

Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS
Udruženje novinara Srbije – UNS
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM
Nezavisno društvo novinara Vojvodine - NDNV
Asocijacija lokalnih izdavača Lokal pres