Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Predstavljanje indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju

Četvrtak, 23/1/2020, 10:00, II sprat, Velika sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Predstavljanje indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju

Konferencija za novinare Organizacije Transparentnost Srbija (TS)

Predstavljanje novog Indeksa percepcije korupcije za 2019, koji će biti objavljen u 180 zemalja sveta (uključujući Srbiju) organizacije Transparentnost – Srbija (članica međunarodne mreže Transparency International)

Uvodna reč

  • prof. dr Vladimir Goati

Rezultati indeksa percepcije korupcije za 2019.

  • Bojana Medenica, izvršna direktorka organizacije Transparentnost - Srbija

Glavni problemi i prioriteti za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2020.

  • Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija


Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs Materijal i komentari se ne mogu dobiti ranije budući da su pod embargom Transparency International do 23. januara 2020. godine.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Opširnije: Predstavljanje indeksa percepcije korupcijeIzveštaj

Izvor: Transparentnost Srbija

Transparentnost Srbija (članica međunarodne organizacije Transparency International) predstavila je danasIndeks percepcije korupcije (CPI) 2019. CPI je najpoznatije globalno rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru.Srbija se i dalje smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visokjerima 39 od idealnih 100 poena. Sa tim skorom Srbija sada zauzimamesto u donjoj polovinisvetske liste - jer je91. od 180 zemalja.Iako borba protiv korupcije i dalje slovi kao jedan od prioriteta, skor Srbije je potpuno isti kao i u CPI 2018, a bitnijih promena nije bilo duže od decenije.

Po oceni Transparentnosti, stagancija Srbije u istraživanjima o korupciji je najmanje što se može očekivati u situaciji u kojoj Vlada otvoreno krši i relativizuje antikorupcijska pravila koja je sama predložila, a tužilaštvo ne daje jasne odgovore na javno iznete i dokumentovane sumnje na korupciju.

Koncentrisana politička moć i podrška građana za borbu protiv korupcije nisu iskorišćeni za jačanje institucija i vladavine prava, što bi obezbedio da sistem odgovornosti funkcioniše bez obzira na postojanja „političke volje“, a pogotovo bez „političkog naloga“. Antikorupcijska strategija za period 2013. - 2018. u kojoj je najavljena „nulta tolerancija korupcije“ i Akcioni plan za poglavlje 23 EU integracija (2016-2018) nisu ispunjeni, a o razlozima za te propuste nije vođena rasprava u Skupštini.

I pored toga što su ocene Evropske komisije i međunarodnih posmatrača često bile kritičke, pritisak nije bio dovoljno snažan da bi doveo do bitne promene stanja. To se pokazalo i na primeru izmene četiri zakona koji su od značaja za finansiranje kampanje i sprečavanje zloupotrebe javnih resursa za partijske svrhe, iz decembra 2019. Naime, tim izmenama nisu otklonjeni čak ni oni problemi na koje je Srbiji još 2016. ukazao ODIHR, iako se u proces dijaloga oko izbornih uslova uključio i Evropski parlament.

Tokom proteklih 12 meseci je dugogodišnje ignorisanje zakonske obaveze Vlade da direktore javnih preduzeća i pomoćnike ministara izabere na konkursu preraslo u otvorene tvrdnje da je politička kontrola vršilaca dužnosti, koji se mogu zameniti bilo kad i bez bilo kakvog obrazloženja, u stvari dobra stvar. Kao veliki problem ostaje i nedovoljna transparentnost rada, uz porast broja rešenja Poverenika za informacije koja su ostale neizvršena.

Mehanizmi za suzbijanje korupcije su suspendovani kod ugovaranja najvećih infrastrukturnih projekata. Pored međudržavnih sporazuma, koji se već duže vreme koriste za izbegavanje nadmetanja, nadzora i transparentnosti, tokom 2019. je doneto i nekoliko „zakona za jedan projekat“ koji imaju sličan efekat. Pored moguće štete po budžet zbog zaključivanja ugovora pod uslovima koji nisu provereni na tržištu, na ovaj način se nanosi nenadoknadiva šteta poverenju u pravni poredak.

Detaljnije o Indeksu percepcije korupcije i rezultatima

Indeks percepcije korupcije već dvadeset petu godinu za redom sačinjava vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International. Ove godine je rangirano 180 zemalja i teritorija, isto kao i godinu dana ranije. Zemlje se boduju na skali od 100 (veoma čiste) do 0 (veoma korumpirane). Srbija je ove godine plasirana na 91. mesto (prošle godine 87), sa skorom od 39, što je ista ocena kao i prethodne godine. Ovomesto delimo sa Turskom. Pad za četiri mesta je doveo do toga da se Srbija nađena donjoj polovini svetske liste,gde je poslednji put bila 2006. godine.

Promene skora Srbije su minimalne već duže od decenije. Sa skorom od 39,Srbija je u grupi zemalja sa raširenom korupcijom(ispod 50). Ovaj skor nas smeštačetiri poena ispod svetskog proseka (43) i 19 poena ispod proseka našeg kontinenta, a 27 poena iza proseka onog dela Evrope čiji deo želimo da postanemo.

Na vrhu liste se nalazeNovi Zeland i Danska sa 87 poena, a na dnuSomalija sa 9, Južni Sudan sa 12 i Sirija sa 13.Među bivšim socijalističkim zemljama Evrope najbolje je plasiranaEstonijasa skorom od 74, a iz bivše SFRJSlovenijasa 60. Od zemalja šireg regiona koje nisu članice EU najbolja je percepcija oGruziji(56).Crna Goraje dobila bolje ocene (45) dok su nešto lošije od Srbije rangiraneBosna i Hercegovina (36), Severna Makedonijai Albanija(35). ZaKosovose rade posebna istraživanja i ocena je36.

Pri izradi CPI se uzima u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja/teritorija bila rangirana.

Srbija je ove godine obuhvaćena sa ukupno osam relevantnih istraživanja (isto kao za 2018), što garantuje još viši stepen pouzdanosti nalaza, kao i uporedivost podataka sa onima iz ranijih godina. Korišćeni su Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Freedom House, International Country Risk Guide, World Justice Project Rule of Law Index i Varieties of Democracy Project.

Od istraživanja koja su relevantna za Srbiju, pet su objavljena u 2019, dva u 2018, i jedno u 2020 (pojedina su sprovođena tokom 2018. godine). Ocene po pojedinim istraživanjima kreću se u rasponu od 34,93 do 43,07. Standardna devijacija je (2.48).

U saopštenju Transparency International povodom promocije CPI se posebno ističe na potrebu rešavanja problema političke korupcije. TI ukazuje da one zemlje koje imaju sveobuhvatna pravila o finansiranju izborne kampanje i primenjuju ih u praksi, imaju CPI skor od 70, dok je kod onih zemalja koje ili nemaju takve propise ili ih slabo primenjuju prosek upola manji. Srbija je jedna od zemalja koje imaju brojna pravila u vezi sa finansiranjem stranaka i kampanja, ali su ona ostala mrtvo slovo na papiru.

Za rešavanje problema političke korupcije, TI između ostalog predlaže kontrolu finansiranja kampanja, preispitivanje preferencijalnog tretmana kod zaključivanja ugovora sa državom, regulisanje sukoba interesa, uređeno lobiranje i otvoreni proces donošenja odluka, jačanje integriteta izbornog postupka, podršku aktivnostima civilnog društva, uzbunjivača i medija i poštovanje načela podele vlasti.

Podsećamo da je Srbija tokom prethodne godine po prvi put uredila lobiranje i menjala zakone koji uređuju sukob interesa javnih funkcionera i finansiranje kampanje, ali da te reforme nisu iskorišćene da se poveća javnost procesa donošenja odluka, da se spreči vođenje „funkcionerskih kampanja“, da se poveća transparentnost finansiranja i odgovornost Agencije za borbu protiv korupcije za propuste ili selektivnost u vršenju kontrola.

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Nemanja Nenadić
Predstavljanje indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju
Predstavljanje indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju
Vladimir Goati
Bojana Medenica
Predstavljanje indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj