Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Predstavljanje Izveštaja o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda

Utorak, 10/10/2017, 12:00, II sprat, Mala sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Predstavljanje Izveštaja o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda
Izveštaj stavlja u fokus starije ljude koji žive sami ili u domaćinstvima gde su sve osobe stare 65 i više godina. Neki od ovih starijih nemaju svoju porodicu neki su zapostavljeni od članova porodice a njihove potrebe su ignorisane i od lokalne zajednice i društva. Ti ljudi se ne mogu u dovoljnoj meri osloniti na sopstvene kapacitete, niti na komšije, društvo i državu te žive u dubokoj isključenosti iz svakodnevnog društvenog života lokalne zajednice i uniženi u dostojanstvu.

Istraživanje smo realizovali uz finansijsku podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, u periodu od marta do juna 2017.godine na reprezentativnom uzorku. Intervjuisali smo 605 starijih iz staračkih domaćinstava i razgovarali sa još 61 osobom u fokus grupama i dubinskim intervjuima.

Izveštaj je objavljen u publikaciji „Prigušena svetla grada - Studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda“ koja će, takođe, biti predstavljena na ovoj konferenciji.

Izveštaj i preporuke proizašle iz istraživanja obezbeđuju realistične podatake o potrebama starijih ljudi koji žive u staračkim domaćinstvima u svim gradskim sredinama i ostvarivim načinima za zadovoljenje istih, te mogu poslužiti donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, pri planiranju socijalnih politika i usluga koje se tiču starijih, u narednom periodu.


Predstavljanje izveštaja
„Snaga prijateljstva“ - Amity

Govore:

  • Jovana Ubiparip, Populacioni fond Ujedinjenih nacija
  • Milka Milovanović Minić, Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd
  • Lidija Kozarčanin, socijalni psiholog, recenzent
  • Natalija Perišić, koautorka publikacije
  • dr Ljiljana Savić-Abramović Scd, u penziji učesnica u istraživanju
  • Nadežda Trpković, ekonomista u penziji, učesnica u istraživanju
  • Nadežda Satarić, koautorka publikacije


Za sve dodatne informacije i potvrdu dolaska: Jelena Konstantinović, Amity, Pariske komune 1/12, 11070 Beograd, tel: 011/66-71-523, nada@amity-yu.org, www.amity-yu.org

Izveštaj

„Prigušena svetla grada“ – izveštaj o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda

Beograd, 10. oktobar 2017. godine - Ključni nalazi istraživanja koje je sproveo Amity u periodu od marta do juna 2017. na reprezentativnom uzorku od 666 starijih koji žive u staračkim domaćinstvima na Novom Beogradu su:
 na opštini Novi Beograd živi više od 38 hiljada starijih ljudi, a to je veći broj od ukupnog broja stanovnika u 110 opština u Srbiji pojedinačno, po Popisu stanovništva iz 2011. Skoro polovina starijih novobeograđana živi u staračkim domaćinstvima, gde su sve osobe stare 65 i više godina, a najviše njih u samačkim staračkim domaćinstvima.
 97% starijih novobeograđana su korisnici penzija, ali među njima, ekonomski položaj žena daleko zaostaje za ekonomskim položajem muškaraca, jer među 19% primalaca porodične penzije, koja je za 30% niža, 99% su žene. U grupi stanovnika koji pripadaju domaćinstvima sa mesečnim primanjima nižim od 15 hiljada dinara, čak 92% su žene.
 76% starijih živi u stanovima koji su njihovo vlasništvo, a samo 1% u iznajmljenim stanovima.
 7% starijih nemaju nikoga od srodnika, a među njima su najčešće oni sa 85+
 od 93% onih koji imaju srodnike, čak 81% njih imaju srodnike koji žive i u Beogradu.
 najveća prepreka sa kojom se stariji suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju je održavanje higijene stana (peglanje, pranje, čišćenje) – 37% njih
 svakoj četvrtoj starijoj osobi izazov je odlazak kod lekara, plaćanje računa, nabavka potrepština.
 za 9% njih, potrebne su usluge gerontodomaćice, a iste koristi manje od 1% starijih.
 oni koji imaju srodnike, u 65% slučajeva se na njih i oslanjaju; 27% se oslanja na prijatelje, 24% na komšije, a samo po 1% na Centar za socijalni rad, udruženja, lokalne političke partije, odnosno 2% na lokalnu vlast.
U Izveštaju su i preporuke, koje su relevantne za planiranje potreba i načina za njihovo zadovoljenje ne samo ljudi iz staračkih domaćinstava Novog Beograda, već iz svih gradskih sredina u Srbiji.
Na današnjoj Konferenciji za medije, učesnicima su se obratili:
- Jovana Ubiparip, Populacioni fond Ujedinjenih nacija, kancelarija u Beogradu
- Milka Milovanović Minić, Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd
- Lidija Kozarčanin, socijalni psiholog, recenzent
- Natalija Perišić, ko-autorka publikacije
- Savić-Abramović dr Ljiljana Scd, u penziji učesnica u istraživanju
- Nadežda Trpković, ekonomista u penziji, učesnica u istraživanju
- Nadežda Satarić, ko-autorka publikacije
Populacioni fond Ujedinjenih nacija, finansirao deo troškova istraživanja, i štampanje publikacije „Prigušena svetla grada - Studija o položaju i potrebama staračkih domaćinstava Novog Beograda“, u kojoj je objavljen izveštaj o nalazima i preporuke.

Za sve dodatne informacije tel: 011/66-71-523, nada@amity-yu.org, http://www.amity-yu.org/
mr Nadežda Satarić, predsednica UO Amity-a

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Milka Milovanović Minić
Predstavljanje Izveštaja o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda
Ljiljana Savić Abramović i Nadežda Satarić
Nadežda Trpković i Lidija Kozarčanin
Predstavljanje Izveštaja o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda
Natalija Perišić
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj