Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji

Utorak, 22/5/2018, 11:00, II sprat, Velika sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji

Pozivamo vas na događaj posvećen predstavljanju izveštaja o položaju Roma u Srbiji u utorak 22. maja od 11:00 do 13:00 časova u velikoj Sali Medija centra(II sprat)

Izveštaj “Obruč anticiganizma – Romi u Srbiji”, koji je izradio tim Civil Rights Defenders sadrži informacije o položaju Roma u Srbiji u različitim oblastima života, uključujući i zapošljavanje, obrazovanje, stanovanje, pristup pravdi, lična dokumenta, zdravstvenu zaštitu, bezbednost i zabranu torture, traženje azila i prinudni povratak.

Iako je teško precizno utvrditi broj Roma u Srbiji, procenjuje se da on varira od 250.000 do 600.000. I pored usvojene Strategije za inkluziju Roma u Srbiji iz 2016. koja kao pet prioritetnih oblasti definiše obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, stanovanje i socijalnu bezbednost, položaj Roma u ovim oblastima života u Srbiji i dalje je veoma nepovoljan. Romi i dalje čine većinu od ukupnog broja pravno nevidljivih ljudi, dok je stopa nezaposlenosti Roma veća za oko dvadeset procenata u odnosu na ostatak stanovništva.

Sistemska segregacija i diskriminacija Roma i dalje su učestala pojava, a državne institucije često ne raspolažu relevatnim podacima i oni se uglavnom mogu dobiti od nevladinih organizacija koje rade na poboljšanju položaja Roma u Srbiji.

Nevladine organizacije iz različitih delova Srbije koje rade na poboljšanju položaja Roma predstaviće svoj rad u maloj sali Medija centra (II sprat) od 10:00 do 14:00 časova.

Predstavljanje izveštaja
organizacije Civil Rights Defenders

Prijave za akreditacije medija podrazumevaju slanje ime medijske kuće i imena članova ekipe. Rok za prijave je ponedeljak, 21. maj u 14:00 časova. Prijave poslati na: milos.stankovic@crd.org

Izveštaj

„Anticiganizam“ pristan u društvu i institucijama

Autor: Vojislav Milovančević, Medija centar

Diskriminacija na tržištu rada, u sistemu obrazovanja, zdravstvenoj zaštiti, te pristupu pravdi, svakodnevica su Roma u Srbiji, koji takvo stanje prihvataju kao normalno – rečeno je danas na predstavljanju izveštaja organizacije Sivil rajt difenders, o životu Roma u Srbiji.

„Romi u Srbiji nisu diskriminisani samo od strane običnih građana, već je „anticiganizam“ prisustan i institucionalno, jer državni organi, svojim nereagovanjem, navode građane da misle kako je normalno pretući i uvrediti Roma“, smatra Aleksandra Boađieva, iz iz Veća za regionalnu saradnju. Prema njenim rečima, institucije se u nekim slučajevima i ne trude da sakriju tu diskriminaciju i kao primer navodi uslove za upis dece u vrtiće koji kao kriterijum za prijem mališani ovu ustanovu traži da jedan od roditelja bude zaposlen. Tako, bez mogućnosti ulaska u sistem socijalizacije i obrazovni sistem za najmlađe članove svojih porodica, ostaje većina Roma. “Zamislite koliko je teško jednoj romskoj porodici da upiše dete u vrtić, imajući u vidu u kojom procentu su Romi zaposleni“, kazala je Aleksandra Boađieva.“Anticiganizam”, pema oceni Boađijeve, ne razumeju čak ni oni koji su zaduženi da se bave romskim pitanjima.

“Imamo primer kampanje koja ima za cilj da roditeljima Romima podigne svest o tome kako je obrazovanje bitno. To je diskriminatorni pristup.Oslanjati se na pretpostavku kako Romi smatraju da obrazovanje nije bitno i to staviti u oficijalni dokument, bez konkretnih dokaza, pokazuje da institucije ne razumeju istinski ovaj problem”, smatra Bojađijeva.

Jedan od zaključaka ovog izveštaja je i da nije potrebno promeniti Rome, već je neophodno edukovati zajednicu kako bi shvatila da su Romi ravnopravni članovi društva i da imaju jednaka prava kao i svi ostali u njemu.

Kenan Rašitović, iz Omladinskog foruma za edukaciju Roma, smatra da Romi jedino kroz nevladine organizacije mogu da utiču na donosioce odluka, te da se zbog toga mora raditi na poboljšanju kapaciteta njihovih organizacija.

“Mi nemamo razvijenu političku participaciju Roma, ni na lokalnom, ni na republičkom nivou. Naši najorganizovaniji predstavnici su u nevladinim organizacijama, stoga je neophodno poboljšati finansiranje romskih nevladinih organizacija, koje će nastaviti da se aktivno bave problemima Roma, diskriminacijom i “anticiganizmom”, tvrdi Rašitović, dodajući da većina Roma, uprkos tome što redovno doživljava diskriminaciju, nije ni svesna toga, niti zna kome može, u tom slučaju, da se obrati.

“Žene romkinje su izuzetno ugrožene i svakodnevno diskriminisane. I danas imamo segregisana odeljenja u kojoj se obrazuju isključivo romska deca, što je izuzetno loša poruka”, kazao je Rašitović, dodajući da Romi imaju strah da prijave slučajeve u kojima su diskriminisani, jer se plaše da će im se, ukoliko to učine, nešto loše dogoditi.

Marija Dražović, pravna savetnica Praxisa, istakla je da, uprkos napredtku, Romi i dalje imaju problem prilikom ostvarivanja svojih osnovnih prava.

“Njima je najčešće potrebna besplatna pravna pomoć, međutim, problem je što naša zemlja nema usvojen zakon o pružanju besplatne pravne pomoću, te su pripadnici romske populacije upućeni na civilni sektor”, rekla je Dražovićeva. Ističući da je neophodno uvesti Rome u procese donošenja odluka koje se tiču poboljšanja njihovog položaja, pravna savetnica Praxisa je istakla da je od izuzetne važnosti poboljšanje postojećih zakona i odredaba, koje se tiču ostvarivanja prava na državljanstvo, posedovanje ličnih dokumenata, dobijanje dečijeg dodatka.

“Majke Romkinje, usled nedostatka novca, ne mogu da plate taksu za izdavanje lične karte. Time su one onemogućene da ostvare pravo i na dečiji dodatak, jer ne poseduju važeći lični dokument. Imajući u vidu njihov socijalni položaj, to je ozbiljan problem za njih, stoga je naša preporuka da se što pre pronađe rešenje kako bi se ovakve situacije prevazišle”, zaključila je Dražovićeva.

Programski direktor za Zapadni Balkan organizacije Sivil rajts difenders Goran Miletić naveo je da je poboljšanje položaja Roma ranije bilo tumačeno kao prioritet za proces pristupanja Evropskoj uniji, a da sada u Evropi preovladava neznanje o temi i "pozitivna predrasuda da Romi u regionu mogu da ostvare svoja prava".


Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Goran Miletić
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Aleksandra Bojađieva
Kenan Rašitović
Marija Dražović
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Predstavljanje izveštaja o položaju Roma u Srbiji
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj