Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Svakog drugog petka
Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Press kliping tekstova koje mediji objavljuju jedni o drugima

Prijavite se na MC mejling liste

Revizija za manje od 5 odsto „štamparki“ i „autorki“

Izvor: UNS, 13.03.2018.

0 komentara      Ostavite komentar

„Vrhovni kasacioni sud (VKS) je za dve godine, u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2017. godine, formirao 47 predmeta u vezi sa ispitivanjem presuda u oblasti javnog informisanja, od čega je 34 rešeno“, rečeno je UNS-u u Vrhovnom kasacionom sudu.

S obzirom na to da je u istom periodu pred Višim sudom u Beogradu presudom rešeno 966 predmeta po tužbama protiv novinara i medija (tzv. „štamparke“), pravo na reviziju pred VKS iskoristi manje od 5 odsto parničnih stranaka.

„Revizija je odbijena u 9 predmeta, odbačena u 20 predmeta, preinačujuća odluka doneta je u dva predmeta, u jednom predmetu odbačen je zahtev za zaštitu zakonitosti, dok su dva rešena na drugi način“, navodi se u odgovoru koji je Udruženje novinara Srbije (UNS) dobilo od VKS-a.

„Pred VKS-om je iz ovog perioda ostalo nerešeno 13 predmeta, od kojih su dva iz 2016. godine“, naveli su u VKS-u.
Približno ista statistika je i u sporovima koji se vode zbog povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima (tzv. „autorke“).

U odgovoru koji je UNS dobio od VKS-a navodi se da je u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2017. godine u VKS primljeno 25 predmeta iz oblasti povrede autorskih prava, od kojih je 16 rešeno. U istom periodu pred Višim sudom u Beogradu prvostepeno je rešeno 602 predmeta iz ove oblasti.

Revizija je u predmetima iz oblasti povrede autorskih prava odbijena u 3 predmeta, preinačujuća odluka doneta je u jednom predmetu, u 8 predmeta revizija je odbačena, dok su četiri predmeta rešena na drugi način.

„Pred VKS-om je iz ovog perioda ostalo nerešeno 9 predmeta, od kojih su dva iz 2016. godine“, naveli su u VKS-u.

Inače, revizija predstavlja ograničeno pravo parničnih stranaka na vanredni pravni lek i može se izjaviti samo protiv pravosnažnih presuda donetih u drugom stepenu. O zahtevima za reviziju odlučuje Vrhovni kasacioni sud u Beogradu.

Pogledajte sve komentare (0)     Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Mediji o medijima

Ključne reči
   sve reči   tačnu frazu   bilo koju reč
Ključne reči

Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.