Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj

Sreda, 22/1/2020, 14:00, I sprat

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Konferencija za novinare Saveta Evrope

Prvi izveštaj nadzornog tela Saveta Evrope GREVIO (Ekspertska grupa za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) u kome se ocenjuju mere koje je Srbija preduzela radi primene Istanbulske konvencije(Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici)

Izveštaj se zasniva na podacima koje je delegacija GREVIO dobila od predstavnika Vlade, nevladinih organizacija, službenika za sprovođenje zakona, sudija, osoblja centara za socijalni rad i novinara tokom posete Beogradu i Novom Sadu u februaru 2019. godine, kao i na državnom izveštajukoji je Srbija predala u julu 2018. godine i brojnim prilozimaOmbudsmana i organizacija civilnog društva.

Srbija je ratifikovala Istanbulsku konvenciju 2013. godine; stupila je na snagu u avgustu 2014. godine.

Zaključci izveštaja i preporuke za vlasti Srbije predstaviće:

  • Simona LANZONI, izvestiteljka za Srbiju i druga potpredsednica Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO).

  • Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu, moderiraće konferenciju za medije.


Radni jezici konferencije za medije su engleski i srpski, uz obezbeđeno simultano prevođenje.


Individualni intervjui sa Simonom Lanzoni mogu biti organizovani na zahtev medija.


Kontakti za slanje zahteva za akreditaciju i zahteva za intervjue (preporučuje se akreditacija unapred):

Tatjana Baeva(Službenica za medije Saveta Evrope u Strazburu) +33 (0)6 85 11 64 93

Marija Simić(Službenica za medije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu) +381 63 60 13 37.


Dodatne informacije:


GREVIO je nezavisno stručno telo odgovorno za nadgledanje primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u zemljama-članicama.

GREVIO sastavlja i objavljuje izveštaje u kojima se ocenjuju zakonodavne i druge mere preduzete u članicama, a koje odredbe ove Konvencije čine pravnosnažnim. U slučajevima kada je potrebno preduzeti mere za sprečavanje ozbiljnog, masovnog, trajnog obrasca nasilja nad ženama, obuhvaćenog Konvencijom, GREVIO može pokrenuti poseban postupak istrage.GREVIO takođe može usvojiti, kad je to potrebno, opšte preporuke po temama i konceptima Konvencije.

GREVIO čini 15 eksperata visokog nivoa iz država potpisnica Istanbulske konvencije. Biljana BRANKOVIĆ, članica stručnog tela iz Srbije, izabrana je u maju 2015. godine.

Press conference in Belgrade on Wednesday, 22 January 2020

Strasbourg/Belgrade, 16.01.2020 – The first report by the Council of Europe’s monitoring body GREVIO evaluating measures taken by Serbia to implement the Istanbul Convention (the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) will be published and presented to media in Belgrade at a press conference on Wednesday, 22 January, at 2.00 p.m. at the Media Centre (Belgrade, Terazije 3/II).

The findings of the report and recommendations provided to the authorities will be presented by Simona Lanzoni , rapporteur on Serbia and Second Vice-President of the Council of Europe’s Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). Tobias Flessenkemper, Head of the Council of Europe in Belgrade, will moderate the press conference.

The report is based on the information received by the GREVIO delegation from the government representatives, NGOs, law enforcement officials, judges, staff of social welfare centres and journalists during the visit to Belgrade and Novi Sad in February 2019, as well as on the state report submitted by Serbia in July 2018 and the numerous contributions of the Ombudsman and civil society organisations .

Serbia has ratified the Istanbul Convention in 2013; it entered into force in Serbia in August 2014.

Language regime of the press conference: English-Serbian

Individual interviews with Simona Lanzoni can be arranged upon request.

Prior media accreditation is recommended.

Contacts for media accreditation and interview requests:

Tatiana Baeva (Spokesperson/Media Officer, in Strasbourg) +33 6 85 11 64 93

Marija Simić (Media Officer, in Belgrade) +381 63 60 13 37.

Background

GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) by the Parties.

GREVIO draws up and publishes reports evaluating legislative and other measures taken by the Parties to give effects to the provisions of the Convention. In cases where action is required to prevent a serious, massive or persistent pattern of any acts of violence covered by the Convention, GREVIO may initiate a special inquiry procedure. GREVIO may also adopt, where appropriate, general recommendations on themes and concepts of the Convention.

GREVIO consists of 15 high-level experts from states-parties to the Istanbul Convention. Biljana BRANKOVIC, a Serbian member of the expert body, was elected in May 2015.Izveštaj

Napori Vlade na suzbijanju nasilja nad ženama u Srbiji su za pohvalu, ali je neophodno znatnije uključiti nevladine organizacije i omogućiti besplatnu pravnu pomoć


Strazbur / Beograd, 22. januar 2020. godine - Ekspertska grupa Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) u svom prvom izveštaju o primeni Istanbulske konvencije u Srbiji, koji je danas objavljen zajedno sa komentarima Vlade Srbije, pozdravlja politčku posvećenost srpskih vlasti iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja i značajan napredak ostvaren u zakonodavstvu i praksi. Međutim, i dalje postoje problemi koji zahtevaju hitne odgovore.
Sa pozitivne strane, nekoliko zakonskih akata u Srbiji, pre svih Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i nacionalni programi i strategije, sada nude odgovore na neke od oblika nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Proganjanje, prinudni brak i genitalno sakaćenje žena postali su krivična dela. Međutim, silovanje se i dalje definiše kao krivično delo koje se vrši prinudom, primenom sile ili pretnjom, a ne kao seksualni čin na koji žrtva nije dala saglasnost, kao što to nalaže Istanbulska konvencija. GREVIO poziva vlasti Srbije da što pre promene relevantne odredbe Krivičnog zakonika i odrede odgovarajuće kazne za sve seksualne radnje koje se odvijaju bez saglasnosti žrtve.
Osim toga, potrebni su dodatni napori da bi se pružio sveobuhvatni odgovor na sve vrste nasilja nad ženama koje su obuhvaćene Istanbulskom konvencijom, a ne samo na nasilje u porodici. U to se ubrajaju silovanje, proganjanje, seksualno uznemiravanje i prinudni brak.
Drugi važan problem je nedostatak specijalizovanih službi za podršku u većem delu Srbije, posebno žrtvama silovanja, seksualnog nasilja, ranih brakova i proganjanja,. To čini da većini žrtava nisu dostupne preko potrebne savetodavne usluge i psihološka podrška.
Specijalizovane službe za podršku ženama žrtvama nasilja su malobrojne i pretežno ih vode nevladine organizacije sa ograničenim budžetima. GREVIO sa zabrinutošću primećuje da se nevladine organizacije koje rade sa ženama suočavaju sa rastućom izolacijom. Nijedan od nedavno usvojenih zakonskih propisa ne predviđa saradnju između državnih institucija i takvih organizacija. GREVIO poziva vlasti da uspostave dijalog sa ženskim organizacijama i osiguraju odgovarajuće finansiranje stručnih službi koje daju podršku žrtvama nasilja, uključujući dugoročne grantove koji bi se odobravali na osnovu transparentnih procedura. Takođe poziva srpske vlasti da postepeno smanje svoju zavisnost od međunarodnih donatora i obezbede više sredstava u državnom budžetu za borbu protiv nasilja nad ženama.
Deci koja su svedočila porodičnom nasilju mora biti obezbeđeno terapeutsko savetovanje i podrška, kaže GREVIO. Treba prekinuti praksu odvajanja dece od nenasilnih roditelja i njihovog smeštanja u hraniteljske domove i, ukoliko je to ostvarivo, treba im omogućiti da ostanu uz nenasilnog roditelja u njihovom sopstvenom domu. Sudovi bi trebalo da ograniče prava na starateljstvo i posetu kada je to opravdano da bi se zagarantovala bezbednost i najbolji interes deteta.
Uvođenje hitnih sudskih zabrana je značajno poboljšalo izglede da žene izbegnu nasilje i dobiju neposrednu zaštitu od daljeg zlostavljanja. Od 2012. godine broj osoba optuženih za nasilje nad ženama je u porastu. Međutim, broj osuđenih za većinu vrsta nasilja nad ženama je i dalje ekstremno nizak, što doprinosi osećaju nekažnjivosti među počiniocima. Dok žrtve porodičnog nasilja imaju pristup besplatnoj pravnoj pomoći, žrtve drugih oblika nasilja moraju da u dugotrajnom procesu dokazuju svoju podobnost. GREVIO poziva vlasti da sprovedu odredbu koja predviđa besplatnu pravnu pomoć za sve. GREVIO je takođe zabrinut zbog prakse „suočavanja“ žrtava silovanja i optuženih u sudnici i poziva vlasti da je okončaju .
Isto tako, GREVIO poziva vlasti da osiguraju poverljivost i anonimnost podataka o osobama koje koriste novoosnovanu nacionalnu liniju za pomoć žrtvama rodnog nasilja i da obezbede da se oni upute ka specijalizovanim službama za podršku koje pružaju ženske nevladine organizacije.
Pravni staratelji i medicinski radnici moraju da poštuju informisanu i slobodnu saglasnost žena u vezi obavljanja abortusa i sterilizacije, posebno kada su u pitanju žene sa invaliditetom koji žive u rezidencijalnim ustanovama, kaže GREVIO.
Uprkos tome što su vlasti prepoznale problem višestruke diskriminacije, nasilju su i dalje naročito izložene pripadnice nacionalnih manjina, posebno romske žene i devojke, kao i žene sa invaliditetom, tražiteljke azila i migrantkinje. GREVIO želi da ohrabri srpske vlasti da, na nediskriminirajući način, unaprede pristup postojećim uslugama svim ženama, a naročito skloništima.
Primećujući da u Srbiji generalno preovlađuju patrijarhalni stavovi i stereotipi u vezi uloga, obaveza i očekivanog ponašanja žena i muškaraca u društvu i porodici, GREVIO želi da ohrabri vlasti da istraju u iskorenjavanju predrasuda i svih pojava zasnovanih na ideji inferiornosti žena ili stereotipnih rodnih uloga.

Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Tobias Flesenkemper
Simona Lanzoni
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Suzbijanje nasilja nad ženama u Srbiji: Savet Evrope predstavlja svoj prvi izveštaj
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj