Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Svakog drugog petka
Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...
Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Press kliping tekstova koje mediji objavljuju jedni o drugima

Prijavite se na MC mejling liste

UDS: Istražiti ko bez dozvole REM emituje program na kablu

Izvor: Tanjug, UNS, 14.08.2019.

0 komentara      Ostavite komentar
Unija diskografa Srbije (UDS) pozvala je danas medijska i udruženja novinara, kao i REM i RATEL, da istraže koji kablovski emiteri emituju program u našoj zemlji putem kabla, a bez dozvole REM, čime, kako ističu, krše zakon, čine štetu hiljadama autora, proizvođača fonograma i interpretatora, ali i državi Srbiji, jer ne plaćaju PDV.

Unija je to navela u saopštenju, povodom ponovnog štrajka glađu vlasnice Kanala 9 Maje Pavlović, jer se, kako ona navodi, ne rešavaju problemi njene i drugih lokalnih televizija, a Unija ocenjuje da Pavlović na taj način pokušava da izbegne svoje zakonske obaveze plaćanja naknade za korišćenje nečije intelektualne svojine.

UDS ističe da su svi emiteri koji koriste autorska dela, fonograme i na njima zabeležene interpretacije, po Zakonu o autorskom i srodnim pravima i međunarodnim ugovorima koje je Srbija ratifikovala, dužni da za to plate naknadu organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem prava autora, proizvođača fonograma i interpretatora-Sokoj, PI i OFPS.

Ta naknada je, kako navode, utvrđena na način i u proceduri propisanoj Zakonom o autorskom i srodnim pravima i najniža je u odnosu na naknade u zemljama regiona.

Napominje se da nije u pitanju nikakav namet ili taksa, već naknada za iskorišćavanje tuđe intelektualne svojine, u slučaju da emiteri koriste repertoar organizacija Sokoj, PI i OFPS, koje štite interese svojih članova i nosilaca prava i za njih prikupljaju naknadu određenu tarifama.

UDS negira tvrdnje Pavlović da joj Ustavni sud nije odgovorio na žalbe. U saopštenju se navodi da je Ustavni sud u dva navrata, 2016. i 2017, odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koju je pred tim sudom pokrenuo Kanal 9 iz Novog sada.

UDS smatra da je u toku prethodnog štrajka glađu Maje Pavlović bilo i političkih zloupotreba od strane pojedinih medija, ali i same Maje Pavlović.

S tim u vezi, UDS postavlja pitanje pojedinim medijskim udruženjima novinara da li su sagledali sve relevantne činjenice u vezi sa statusom Kanala 9, koji godinama nije ispunjavao svoje zakonske obaveze prema organizacijama koje kolektivno ostvaruju autorsko i srodna prava.

„Da li su medijska udruženja novinara tokom prethodnog štrajka glađu podsticala Maju Pavlović na štrajk glađu na taj način što su snosila njene troškove na ime smeštaja u jednom hotelu u blizini sedišta Regulatornog tela za elektronske medije-REM u Beogradu? Da li su se medijska udruženja novinara bavila time što pojedini emiteri neretko izbegavaju plaćanje naknade u procentu od prihoda po tarifi, tako što prihode od marketinga ostvaruju preko drugih povezanih firmi koje nemaju dozvolu REM-a i na takav način vrše zloupotrebe prema kolektivnim organizacijama prikazujući manje prihode i plaćajući samo minimalnu naknadu?“, pita, između ostalog, UDS.

UDS stoga poziva određene medije i medijska udruženja novinara da ne podstiču kršenje zakona, ne zloupotrebljavaju štrajk glađu Maje Pavlović i da na taj način ne politizuju ovu situaciju, jer su, kako stoji u saopštenju, organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava nezavisna, neprofitna, apolitična i samostalna udruženja nosilaca prava, osnovana voljom svojih članova kako bi za njih prikupljala naknadu za iskorišćavanje predmeta zaštite, na osnovu pozitivnih propisa Republike Srbije i ratifikovanih međunarodnih ugovora.

UDS napominje da je Kanal 9 premašio sve rokove i da njegova dugovanja prema organizacijama za zaštitu autorskog i srodnih prava datiraju još od 2014. i 2015. godine, te su sada došle na naplatu pravnosnažne i izvršne presude kojim je potvrđeno da Kanal 9 ima zakonsku obavezu da plati naknadu utvrđenu tarifom.

UDS poziva medijska udruženja novinara, kao i REM i RATEL, da istraže koji kablovski emiteri emituju program u našoj zemlji putem kabla, bez dozvole REM-a, odnosno sa dozvolom neke druge zemlje, a proizvode tv program u Srbiji, imaju zaposlene novinare u Srbiji, šalju signal kablovskim operaterima iz Srbije i u Srbiji naplaćuju usluge marketinga.

Na ovaj način, pojedini kablovski emiteri postupaju nezakonito, krše propise Republike Srbije i izbegavaju regulisanje svojih obaveza prema organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Republici Srbiji, čime je oštećeno više hiljada autora, proizvođača fonograma i interpretatora, navodi UDS.

Takođe je oštećena i Republika Srbija za neplaćeni porez-PDV, zato što organizacije za kolektivno ostvarivanje prava nisu u situaciji da naplate naknadu od takvih kablovskih emitera zbog nemogućnosti da im izdaju račune sa obračunatim PDV-om na ime naknade za iskorišćavanje predmeta zaštite, jer ti kablovski emiteri nemaju izdate dozvole za emitovanje svog tv programa od strane Regulatornog tela za elektronske medije-REM, zaključuje UDS.

Pogledajte sve komentare (0)     Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Mediji o medijima

Ključne reči
   sve reči   tačnu frazu   bilo koju reč
Ključne reči

Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.